Bericht

straat.net
13 september 2021

Annulatie actie straat.net

Door het beperkt aantal deelnemers aan de opruimactie straat.net zagen we ons helaas genoodzaakt om onze deelname te annuleren. 

Uiteraard vinden we dit als clubbestuurd zeer jammer. We hopen dan ook dat volgend jaar meer leden hun schouders hieronder willen zetten.